Publications (175)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/2 Next page Last page
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W All 
G4 Doctoral dissertation (monograph)
De alienerade : berättelser om mellancheferna och strategin (2016)
Nordell Martin
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Doing Fashion : bricolage, mess, and multiplicity (2016)
Astrid Huopalainen
G4 Doctoral dissertation (monograph)
I berättandets makt. Om tre romankroppar av Per Olov Enquist (2016)
Freja Rudels
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Litteracitet i fem högstadieungdomars en-till-en-datorpraktiker (2016)
Eva Jacquet
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Med döden som protagonist.: En diskursanalytisk fallstudie om dödens makt (2016)
Sandberg C.
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Product lifecycle management (2016)
Nikolai Pavlov
G4 Doctoral dissertation (monograph)
The Certainty of Mathematics: A Philosophical Investigation (2016)
Kim-Erik Berts

G4 Doctoral dissertation (monograph)
The tree we heard fall: Analyzing the societal processes following focusing events (2016)
Lindholm Jenny
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Utstillingens retorikk: Et bidrag til en retorisk didaktikk for kunst og håndverk (2016)
Bjørg Tronshart
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Bo Giertz om prästämbetet: Uppdragets teologi (2017)
Anssi Ollilainen
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Den som våker, sover ikke: Om våking og verdighet (2017)
Ruth Tuhus
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Realismens röster : kvinnliga kontorister i mellankrigstidens finlandssvenska litteratur (2017)
Eva E. Johansson
G4 Doctoral dissertation (monograph)
'Second generation?' : language and identity among adults whose parents were migrants (2017)
Linda Bäckman
G4 Doctoral dissertation (monograph)
The Quest for the Memory of Jesus: A Viable Path or a Dead End? (2017)
Tuomas Havukainen
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Barndomens poetik : Oscar Parlands Riki-trilogi i den ryska litterära kontexten (2018)
Olga Engfelt
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Beaktande av sociala och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling. (2018)
Alfred Streng
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Finnish Blood, Swedish Heart? : Examining Second-Generation Sweden-Finnishness (2018)
Latvalehto Kai
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Interaction in text and hypertext : participant roles on corporate websites (2018)
Öhman Jennie
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Knowledge and Identity within the Finnish Fringe-Knowledge Scene (2018)
Ramstedt Tommy
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Menneskets verdighet i kraft av det hellige rommet (2018)
Kari Kaldestad
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Music and Religious Change among Progressive Jews in London: Being Liberal and Doing Traditional (2018)
Ruth Illman
Lexington books
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Picturing carnal temptation and sin in Italian post-Tridentine imagery (2018)
Minna Hamrin
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Prästgårdens ekonomi, kultur och teologi (2018)
Backström Harry Sanfrid
G4 Doctoral dissertation (monograph)
“Stoked” – En affektbaserad studie av brädsporternas materiella ekonomi (2018)
Mika Mård
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Swedish defensive fortress warfare in the Great Northern War 1702-1710 (2018)
Sundberg Ulf
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Vårdande gärningar och vanor för en caritativ hållning i den vårdande akten (2018)
Marie Ljungquist
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Form and Function of Response Stories in Online Advice (2019)
Loukia Lindholm
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Kommunalt utbildningsledarskap - att mediera mellan politik och medborgaropinion (2019)
Ann-Sofie Smeds-Nylund
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Leva ett med naturen - "Dammråttor kan man ju ge namn åt om man vill" (2019)
Ghita Bodman
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Silver Arms and Silk Heads: Medieval Reliquaries in the Nordic Countries (2019)
Lahti Sofia
G4 Doctoral dissertation (monograph)
The Right to Democracy in the Age of Global Constitutionalism (2019)
Olena Sihvo
Åbo Akademi University Press
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Varför vård? Om anorexi, diagnoser och moralisk förståelse (2019)
Slotte Åsa
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Vårdande i kärlek: Kärleken går i strumpor (2019)
Ritva Römer
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/2 Next page Last page
Share link Export