Publications (174)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/2 Next page Last page
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W All 
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Adventures into Otherness: Child Metamorphs in Late Twentieth-Century Children’s Literature (2006)
Maria Lassén-Seger
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Att flytta bort och hem igen : sociala nätverk i kedjemigration. (1999)
Pia Nyman-Kurkiala
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Att förstå det stora i det lilla. Byskolan som pedagogik, kultur och struktur (2009)
Gunilla Karlberg-Granlund
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Augustine and the functions of concupiscence (2011)
Timo Nisula
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Barndomens poetik : Oscar Parlands Riki-trilogi i den ryska litterära kontexten (2018)
Olga Engfelt
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Beaktande av sociala och miljömässiga hänsyn vid offentlig upphandling. (2018)
Alfred Streng
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Bevegelsens lindring - lindringens bevegelse - Omsorgssamtale med barn (2014)
Astri Melheim
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Bo Giertz om prästämbetet: Uppdragets teologi (2017)
Anssi Ollilainen
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Chemical changes in biomass during torrefaction (2016)
Tooran Khazraie Shoulaifar
G4 Doctoral dissertation (monograph)
De alienerade : berättelser om mellancheferna och strategin (2016)
Nordell Martin
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Deliberation och åsiktsförändring: en studie av individegenskaper och gruppkontext (2015)
Marina Lindell
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Den som våker, sover ikke: Om våking og verdighet (2017)
Ruth Tuhus
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Design and Validation of Stateful Composite RESTful Web Services (2014)
Irum Rauf
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Designing new learning experiences?: Exploring corporate E-learners’ self-regulated learning (2015)
Annika Wiklund-Engblom
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Det hjemløse menneske - En studie av sykdom og lidelse (2014)
Elisabeth Gabrielsen
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Doing Fashion : bricolage, mess, and multiplicity (2016)
Astrid Huopalainen
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Early modes of exegesis : ideal figures in Malachi as a test case (2014)
Lotta Valve
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Eigenname und Literarizität (1995)
Gerhard Schildberg-Schroth
Wachholtz Verlag
G4 Doctoral dissertation (monograph)
E.M. Forster and English Place: A Literary Topography (2011)
Jason Finch
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Essays on the Determinants of Self-employment (2000)
Edvard Johansson
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Finnish Blood, Swedish Heart? : Examining Second-Generation Sweden-Finnishness (2018)
Latvalehto Kai
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Form and Function of Response Stories in Online Advice (2019)
Loukia Lindholm
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Forming i barnehagen i lys av Reggio Emilias atelierkultur (2015)
Kari Carlsen
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Giordano Bruno på Campo dei Fiori: ett monumentprojekt i Rom 1876–1889 (1991)
Lars Berggren
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Glädje i vårdandets värld (2014)
Ginger Selander
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Göra ätstörd: om flickskap, normativitet och taktik i bloggar (2014)
Ann-Charlotte Palmgren
G4 Doctoral dissertation (monograph)
I berättandets makt. Om tre romankroppar av Per Olov Enquist (2016)
Freja Rudels
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Incest Aversion: The Evolutionary Roots of Individual Regulation (2014)
Jan Antfolk
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Interaction in text and hypertext : participant roles on corporate websites (2018)
Öhman Jennie
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Interpersonal Understanding and Theory of Mind (2014)
Ylva Gustafsson
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Issuant views of hell in contemporary Anglo-American theology (2014)
Ramon W. Baker
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Knowledge and Identity within the Finnish Fringe-Knowledge Scene (2018)
Ramstedt Tommy
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Kommunalt utbildningsledarskap - att mediera mellan politik och medborgaropinion (2019)
Ann-Sofie Smeds-Nylund
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Kulturna participacija i muzički ukus muzičke publike Kolarčeve zadužbine : studija slučaja
(2014)
Sabina M. Hadžibulić
G4 Doctoral dissertation (monograph)
L'ambivalence de la femme dans l'oeuvre de Marie Susini (2011)
Mia Panisse
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Leva ett med naturen - "Dammråttor kan man ju ge namn åt om man vill" (2019)
Ghita Bodman
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Litteracitet i fem högstadieungdomars en-till-en-datorpraktiker (2016)
Eva Jacquet
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Livets källa kärleken - hälsans urkraft (2015)
Jessica Hemberg
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Lyssnande: en vårdvetenskaplig betraktelse (2011)
Camilla Koskinen
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Managing uncertainty in projects (2011)
Olga Perminova
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Mannen som objekt och problem. Heikki Waris och betydelsen av kön i vetenskaplig socialpolitik, ca 1930–1970 (2014)
Hanna Lindberg
Åbo Akademis förlag
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Matematiskt gestaltande i förskolan (2015)
Kerstin Bäckman
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Matrix mind : on managerial reframing in multidimensional problem solving (2014)
Mats Agurén
Glimfor
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Med döden som protagonist.: En diskursanalytisk fallstudie om dödens makt (2016)
Sandberg C.
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Menneskets verdighet i kraft av det hellige rommet (2018)
Kari Kaldestad
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Music and Religious Change among Progressive Jews in London: Being Liberal and Doing Traditional (2018)
Ruth Illman
Lexington books
G4 Doctoral dissertation (monograph)
New families of highly efficient, halogen-free flame retardants for polypropylene (PP) (2014)
Weronika Pawelec
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Nåden och gåvan i Philipp Melanchthons rättfärdiggörelselära 1521-1535 (2015)
Robert Ojala
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Om företagets geografi - en teoretisk och empirisk analys (1991)
Jan-Åke Törnroos
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Partier och kandidater på väljarmarknaden: Studier i finländsk politisk reklam (2000)
Carlson, T
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Paul and death : a study in psychological coping (2015)
Linda Joelsson
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Picturing carnal temptation and sin in Italian post-Tridentine imagery (2018)
Minna Hamrin
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Pojkar kan visst skriva! - skrivkompetenser på nationellt prov i svenska i Sverige (2014)
Katharina Andersson
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/2 Next page Last page
Share link Export