Publications (118)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/3 Next page Last page
A B C D E F G H I K L M O Ö P R S T U V Y All 
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Simulering av partikelrörelse i bestrykningsskiktet under torkning (1991)
Martti Toivakka
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Experimentell undersökning av tryckfall och svaveldioxidabsorption i textilfilter (1995)
Frej Bjondahl
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Kalibrering och evaluering av en destillationssimulator (1996)
Jerker Björkqvist
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Parlamentarisk högerextremism. En studie av högerextrema partier i Frankrike, Österrike och Italien. (1998)
Marina Lindell
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Att förmedla liv: Dorothee Sölles syn på teologins språk och det hermeneutiska uppdraget (1999)
Slotte Pamela
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Concupiscentia Augustinuksen antropologiassa. Pro gradu –tutkielma. Systemaattisen teologian laitos (2000)
Timo Nisula
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
"Nog har jag alltid varit välkommen, tror jag": sjömännens anpassning till familjelivet (2002)
Thomas Heikell
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Om författarintention. En editionsfilosofisk diskussion kring Joel Petterssons sagotexter. (2002)
Sandberg Christina
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Simulering och optimering av sågspånskok i laboratorieskala (2002)
Korpinen R
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
The criminalization of international core crimes in Finland (2002)
Mikaela Heikkilä
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Modifiering och polymerisation av katjonisk stärkelse (2004)
Lindqvist H.
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Kvantkemiska beräkningar av syra-basegenskaper hos några toluenderivat (2005)
Thomas Sandberg
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Predicting the residential location of urban serial burglars from the locations of crime sites (2005)
Patrick Jern
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Solid-State Reference Electrode (2007)
Ulriika Vanamo (Née Mattinen)
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Språklabba: Ett exempel på transformation av grammatikdidaktik från teori till praktik (2007)
Lindholm Caroline
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Världsarvet Kvarkens skärgård - ett socialt skapat rum (2008)
Kristina Svels
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Experimental studies and process modeling of aqueous two-stage steel slag carbonation (2009)
Mattila HP
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Socially withdrawn children in the 1st grade (2009)
Emmanuel Opoku Acquah
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Ambiguities of Address: Towards a Communicational Reading of Alexander Pope’s The Dunciad (2010)
Adam Borch
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
“Byggaamassa klossar”: en enspråkig norm i en tvåspråkig familj (2010)
Fredrik Rusk
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Assessing the energy efficiency of jaw crushers (2012)
Daniel Legendre
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
EU Education Policies and Third Countries. Civilian Power or "Just" Foreign Policy? (2012)
Marco La Rosa
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Cellulose biotemplate for synthesis of layered double hydroxides (2014)
Dhani Bogati
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Development and implementation of an on-line particle size measurement system for a granulation process (2014)
Christopher Heikkilä
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Development of a certification process for engine equipped with NOx selective catalytic reduction (2014)
Hanna-Mari Kaarre
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Development of measurements and control agorithms with industrial applications (2014)
Jan Kronqvist
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Epoxidation of fatty acids assisted by microwaves for development of biolubricants (2014)
Adriana Freites
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Evaluation of ultrasound-assisted process technology for coating applications (2014)
Robin Röj
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Extended impregnation kraft cooking of Pinus radiata (2014)
Sing-hi Wang Molina
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Fiber engineering using Eucalyptus xylans (2014)
Christian Sieveking Moreno
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Furfural production from prehydrolysis kraft liquor of eucalyptus wood (2014)
Verónica Matamala
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Homogeneous and heterogeneous catalytic hydrolysis of inulin from chicory root (2014)
Bilyavichyus Roman
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Isomerization of α- and β-pinene oxide over supported ionic liquids catalysts (SILCA) (2014)
Luis Rujana
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Measurement and optimization of paper formation (2014)
Henrik Wahlström
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Mekanisk och kemisk karakterisering av BLN-massa (2014)
Maunu Toivaro
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Operating and optimization of the steam net at Neste Oil´s Naantali refinery (2014)
Jussi Tunturi
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Reactions of verbenol oxide for synthesis of fine chemicals over acidic and Fe-modified zeolite catalysts (2014)
Torozova Alexandra
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Recirculation of black liquor in Eucalyptus kraft cooking: Feasibility and effects on pulp properties (2014)
Marcelo Aqueveque González
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Steam generation concept for a gas-methane-number upgrading process in offshore applications (2014)
Ludvig Lindström
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Surfaktanter som anti-foulingpreparat vid ultrafiltrering (2014)
Sven Emil Alexander Rosqvist
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Syntes av imperanenderivat utgående från hydroximatairesinol (2014)
Jan-Erik Raitanen
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Tempo-oxidized cellulose fibers and their application in biocomposite films (2014)
Camila Honorato
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Use of microfibrillated cellulose (MFC) in paper-based functional devices (2014)
Oskari Mertanen
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/3 Next page Last page
Share link Export