Publications (109)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/5 Next page Last page
A B C D E F G H I K L M O Ö P R S T U V All 
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Simulering av partikelrörelse i bestrykningsskiktet under torkning (1991)
Martti Toivakka
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Experimentell undersökning av tryckfall och svaveldioxidabsorption i textilfilter (1995)
Frej Bjondahl
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Kalibrering och evaluering av en destillationssimulator (1996)
Jerker Björkqvist
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Parlamentarisk högerextremism. En studie av högerextrema partier i Frankrike, Österrike och Italien. (1998)
Marina Lindell
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Att förmedla liv: Dorothee Sölles syn på teologins språk och det hermeneutiska uppdraget (1999)
Slotte Pamela
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
"Nog har jag alltid varit välkommen, tror jag": sjömännens anpassning till familjelivet (2002)
Thomas Heikell
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Om författarintention. En editionsfilosofisk diskussion kring Joel Petterssons sagotexter. (2002)
Sandberg Christina
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Simulering och optimering av sågspånskok i laboratorieskala (2002)
Korpinen R
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
The criminalization of international core crimes in Finland (2002)
Mikaela Heikkilä
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Modifiering och polymerisation av katjonisk stärkelse (2004)
Lindqvist H.
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Kvantkemiska beräkningar av syra-basegenskaper hos några toluenderivat (2005)
Thomas Sandberg
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Predicting the residential location of urban serial burglars from the locations of crime sites (2005)
Patrick Jern
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Solid-State Reference Electrode (2007)
Ulriika Vanamo (Née Mattinen)
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Språklabba: Ett exempel på transformation av grammatikdidaktik från teori till praktik (2007)
Lindholm Caroline
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Världsarvet Kvarkens skärgård - ett socialt skapat rum (2008)
Kristina Svels
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Experimental studies and process modeling of aqueous two-stage steel slag carbonation (2009)
Mattila HP
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Socially withdrawn children in the 1st grade (2009)
Emmanuel Opoku Acquah
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Ambiguities of Address: Towards a Communicational Reading of Alexander Pope’s The Dunciad (2010)
Adam Borch
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
“Byggaamassa klossar”: en enspråkig norm i en tvåspråkig familj (2010)
Fredrik Rusk
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Assessing the energy efficiency of jaw crushers (2012)
Daniel Legendre
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
EU Education Policies and Third Countries. Civilian Power or "Just" Foreign Policy? (2012)
Marco La Rosa
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Cellulose biotemplate for synthesis of layered double hydroxides (2014)
Dhani Bogati
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/5 Next page Last page
Share link Export