Publications (359)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/8 Next page Last page
A Å Ä B C D E F G H I K L M N O Ö P Q R S T U V W Y Z All 
B2 Book section
Text som källa till språkvetenskapliga insikter (2010)
Tuija Virtanen-Ulfhielm
Finska vetenskaps-societeten = Societas Scientiarum Fennica = Suomen tiedeseura
B2 Book section
The importance of listening to the views of clients (2010)
Pirkko Rautakoski
Wiley-Blackwell
B2 Book section
Understanding Powers of International Organizations (2010)
Engström Viljam
Finnish Yearbook of International Law
B2 Book section
Using student voice research to understand and improve musical learning (2010)
Pamela Burnard, Cecilia Björk
NAME/National Association of Music Educators
B2 Book section
Vad är religiös tro bra för? (2010)
Hugo Strandberg
Verbum
B2 Book section
Österbotten och högskolan: Tillbakablickar och utblickar (2010)
Jan Sjöberg
Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten
B2 Book section
Autoetnografi. Att läsa andras kroppar (2011)
Ann-Charlotte Palmgren
Studentlitteratur
B2 Book section
I en slow-boat på världsarvsvatten (2011)
Svels Kristina
Åbo Akademis förlag
B2 Book section
Pulping (2011)
Jan Gustafsson, Raimo Alén, Johan Engström, Risto Korpinen, Petteri Kuusisto, Aaron Leavitt, Krister Olsson, Jussi Piira, Anders Samuelsson, Jorma Sundquist
Paperi ja Puu Oy
B2 Book section
”Rakas sotilaani!” Kirjeiden kirjoittaminen sodan poikkeusoloissa (2011)
Sonja Hagelstam
Suomalaisen kirjallisuuden seura
B2 Book section
Att främja de äldres psykiska hälsa – psykosociala faktorer och insatser (2012)
Forsman Anna K, Nordmyr Johanna, Säätelä Sirkku, Nyqvist Fredrica
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
B2 Book section
Epilogue: Learning intercultural marketing management (2012)
Joachim Ramström, Anna-Greta Nyström, Maria Ivanova
Åbo Akademis bibliotek
B2 Book section
Från rationalism till den uppochnedvända världen - Den finsk-svenska färjefarten i fokus (2012)
Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
B2 Book section
Guillet de Saint-Georges (2012)
David Chataignier
Karthala
B2 Book section
Naturidyllen i finlandssvensk lyrik (2012)
Claes Ahlund
Litteraturvetenskapliga meddelanden
B2 Book section
Paula ja Marcella kiistelevät pyhiinvaelluksesta. (2012)
Anni Maria Laato
Aurinko kustannus
B2 Book section
The linguistic ecology of the death of Swedish in Ukraine (2012)
Ludvig Forsman
Lit verlag
B2 Book section
Borgå stift - gudstjänstliv och musik (2013)
Birgitta Sarelin
B2 Book section
Den svårfångade fria bildningen – om folkbildning i 2000-talets Finland (2013)
Annika Turunen
Föreningen för folkbildningsforskning
B2 Book section
Det adliga jungfrustiftet (2013)
Wassholm Johanna
B2 Book section
Internetanvändning som ett verktyg vid främjande av äldres psykiska hälsa och välbefinnande (2013)
Forsman Anna K, Nordmyr Johanna
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
B2 Book section
Korporatisierung (2013)
Johan Willner
Diaphanes
B2 Book section
Paikallisuuden ytimessä: Tarkastelussa Vaasan Palosaari (2013)
Peter Ehrström, Hannu Katajamäki
Vaasan yliopisto
B2 Book section
The Post-Apocalyptic Chronotope (2013)
Petter Skult
Inter-disciplinary press
B2 Book section
Ymmärrystä puolin ja toisin. Kasvatuksellisista arvoista kahden kulttuurin perheissä (2013)
Anna-Liisa Kuczynski
Turun yliopisto
B2 Book section
An evaluation of research at the Department of Educational sciences (2014)
Sven-Erik Hansén
Lund University, Joint Faculties of Humanities and Theology
B2 Book section
Den rödvitprickiga klänningen: Bruket av berättelsen om 1950-talet i en politisk familjekampanj (2014)
Eerika Koskinen-Koivisto, Lena Marander-Eklund
Institutet för språk och folkminne. Dialekt och folkminnesarkivet i Uppsala
B2 Book section
De tidiga insatsernas betydelse för högstadiet i Finland (2014)
Kristina Ström, Ulla Lahtinen
Studentlitteratur
B2 Book section
Eduskunta ja kansalaismielipide (2014)
Rapeli Lauri
Gaudeamus
B2 Book section
Finland (2014)
Teemu Pauha, Tuomas Martikainen
Brill
B2 Book section
Foreword (2014)
Douglas Fry
McSweeney's
B2 Book section
Främjande av psykisk hälsa och förebyggande av psykisk ohälsa (2014)
A. K. Forsman
Gothia Fortbildning
B2 Book section
Handboll : ett kämpande framför muren (2014)
Jens Backlund, Juho Karlsson, Marcus Lepola
Pargas Idrottsförening
B2 Book section
Illustrating Mrs Pepperpot (2014)
Maria Lassén-Seger, Anne Skaret
Cambridge Scholars Publishing
B2 Book section
In Dialogue with the Ageing Wordsworth (2014)
Roger D. Sell
John benjamins
View on publisher's site
B2 Book section
Introduction : Mrs Pepperpot revisited (2014)
Maria Lassén-Seger, Anne Skaret
Cambridge Scholars Publishing
B2 Book section
Kansanedustajan rooli ja kansalaisodotukset (2014)
Åsa Bengtsson
B2 Book section
Kriisi-istunto: dialogi ekologiseen hyvinvointivaltioon siirtymisestä. (2014)
Jan-Otto Andersson
Kelan tutkimusosasto
B2 Book section
"Lofsjungom Herrans namn!": Sionsharpans första häfte sommaren 1874 (2014)
Birgitta Sarelin
Hemåt : evangelisk årsbok
SLEF-Media
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/8 Next page Last page
Share link Export