Publications (365)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page24/37 Next page Last page
A Å Ä B C D E F G H I K L M N O Ö P Q R S T U V W Y Z All 
B2 Book section
Peter I, Janina och jag eller Piter, Pusjkin och Peter (2015)
Martina Björklund
Svenska barnboksinstitutets skriftserie nr 27
B2 Book section
Religion and the Welfare State under Neoliberal Hegemony (2015)
Tuomas Martikainen
Evangelische Verlagsanstalt
B2 Book section
Ruumiillisuus (2015)
Johanna Ahonen, Anna Hynninen, Jaana Kouri, Tiina Mahlamäki
Turun yliopisto
B2 Book section
Shaun Tan och tystnadens poetik (2015)
Maria Lassén-Seger
Skrifter utgivna av svenska barnboksinstitutet
B2 Book section
”Skriftligt och muntligt vittnesbörd” (2015)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
B2 Book section
Social hållbarhet och rural gentrifiering i Svenskfinland: fallstudien Sundom, Vasa (2015)
Peter Ehrström
Svenska kulturfonden
B2 Book section
Språk i strategier: Spelar strategier någon roll för svensk service? (2015)
Linnéa Henriksson
Svenska kulturfonden
B2 Book section
Svenskfinland och reformerna - vad har de betytt för handlingsutrymmet? (2015)
Sjöblom Stefan, Sandberg Siv
Svenska kulturfonden
B2 Book section
The botanical garden of Åbo Akademi university (2015)
Catherine af Hällström
Padova university press
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page24/37 Next page Last page
Share link Export