Publications (23)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/3 Next page Last page
A Å Ä B C D E F G H I K L M N O Ö P Q R S T U V W Y Z All 
B2 Book section
Svenskfinland och reformerna - vad har de betytt för handlingsutrymmet? (2015)
Sjöblom Stefan, Sandberg Siv
Svenska kulturfonden
B2 Book section
Samtyckets betydelse i den digitala miljön (2016)
Joachim Enkvist
Edita
B2 Book section
Slaget vid Tsushima 1905 (2016)
Ulf Sundberg
Bokförlaget Semic
B2 Book section
Suomalaisten poliittinen luottamus ja siihen vaikuttavat tekijät (2016)
Maria Bäck, Elina Kestilä-Kekkonen, Peter Söderlund
Justitieministeriet
B2 Book section
Swedish fortifications at the beginning of the Great Northern War (2016)
Ulf Sundberg
THGC Publishing
B2 Book section
Sekularisering eller/och religiös övertygelse? (2017)
Bengt Kristensson Uggla
Verbum
B2 Book section
Slaveriet under svensk flagg och dess minneskultur (2017)
Holger Weiss
Bokförlaget Exkurs
B2 Book section
Sociologin vid Åbo Akademi från Edvard Westermarck till Knut Pipping (2017)
Susan Sundback
Finska vetenskaps-societeten = Societas Scientiarum Fennica = Suomen tiedeseura
B2 Book section
Side-streams from bioenergy and biorefinery complexes as a resource for circular bio-economy (2018)
Kataki R, Konwar LJ, Mikkola J-P, Bordoloi N, Saikia R, Chutia RS.
Elsevier
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/3 Next page Last page
Share link Export