Publications (28)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/1 Next page Last page
A Å Ä B C D E F G H I K L M N O Ö P Q R S T U V W Y Z К All 
B2 Book section
Informationssökningsguide (2019)
Helena Andersson, Claes Dahlqvist
Studentlitteratur
B2 Book section
Inledning: Åbo Akademi och kunskapen (2018)
Laura Hollsten
Åbo Akademi University Press
B2 Book section
Introduction (2018)
Andreas Häger
Bloomsbury academic
B2 Book section
Introduction (2018)
Cecilia Lundberg
The WSB University in Poznan Press
B2 Book section
Introduction: Futures for the past (‘This is a stub’) (2018)
Kalle Pihlainen
Routledge
B2 Book section
Introduction: Historians and ‘the current situation’ (2018)
Kalle Pihlainen
Routledge
B2 Book section
Introduction: Rethinking Faith and Love in Transforming Societies and Theologies (2018)
Ville Päivänsalo, Pamela Slotte
Luther-Agricola-Seura
B2 Book section
I revolutionens kaos (2017)
Barbara Lönnqvist
Fischer
B2 Book section
Israel - alueen, valtion ja konfliktin historia (2017)
André Swanström
Perussanoma
Perussanoma Oy
B2 Book section
I trötthetens sumpmarker (2017)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
B2 Book section
Introduction: Towards More Symmetrical Compositions (2016)
Peik Ingman, Terhi Utriainen, Tuija Hovi, Måns Broo
Equinox Publishing Ltd.
B2 Book section
Introduktion (2016)
Carola Nordbäck
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B2 Book section
Inledning (2015)
Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
B2 Book section
Introduction (2015)
Katrin Tidenberg, Airi-Alina Allaste
Cambridge scholars publishing
B2 Book section
Itämeri, Suomi ja Venäjä: analyysi ympäristöturvallisuuden näkökulmasta (2015)
Tynkkynen Nina
Raja- ja merivartiokoulu
B2 Book section
Illustrating Mrs Pepperpot (2014)
Maria Lassén-Seger, Anne Skaret
Cambridge Scholars Publishing
B2 Book section
In Dialogue with the Ageing Wordsworth (2014)
Roger D. Sell
John benjamins
View on publisher's site
B2 Book section
Introduction : Mrs Pepperpot revisited (2014)
Maria Lassén-Seger, Anne Skaret
Cambridge Scholars Publishing
B2 Book section
Internetanvändning som ett verktyg vid främjande av äldres psykiska hälsa och välbefinnande (2013)
Forsman Anna K, Nordmyr Johanna
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
B2 Book section
I en slow-boat på världsarvsvatten (2011)
Svels Kristina
Åbo Akademis förlag
B2 Book section
Immigrants in their Own Country: Negotiations on Dimensions of Finnishness in the Aland Islands (2010)
Anna-Liisa Kuczynski
Inter-disciplinary press
B2 Book section
Inkludering och exkludering: att skapa en känsla av familj och släktskap (2008)
Thomas Heikell
Åbo Akademis förlag
B2 Book section
Inlärningsforskningens betydelse för lärarens arbete (2006)
Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
B2 Book section
In situ voltammetric characterization of PEM fuel cell catalyst layers (2002)
Kumpulainen Heikki, Peltonen Terttu, Koponen Ulla, Bergelin Mikael, Valkiainen Matti, Wasberg Mikael
Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT)
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/1 Next page Last page
Share link Export