Publications (367)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/4 Next page Last page
A Å Ä B C D E F G H I K L M N O Ö P Q R S T U V W Y Z All 
B2 Book section
Kyrkans fostrande verksamhet (2017)
Gustav Björkstrand
Svenska skolhistoriska föreningen i Finland r.f.
B2 Book section
Livskraft och livshållning (2017)
Lisbeth Fagerström
Studentlitteratur
B2 Book section
Luft under vingarna. Joel Pettersson och expressionismens örngeneration (2017)
Maria Renman
Föreningen Granskaren
B2 Book section
Lyssnande (2017)
Camilla Koskinen
Studentlitteratur
B2 Book section
Lärares pedagogiska tänkande (2017)
Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén
Studentlitteratur
B2 Book section
Lärarutbildning i ett föränderligt samhälle (2017)
Jan Sjöberg, Sven-Erik Hansén
Studentlitteratur
B2 Book section
Martin Luther. Den evangeliska psalmsångens fader (2017)
Birgitta Sarelin
SLEF-Media
B2 Book section
Martti Luther ja Toledot Jeshu traditio (2017)
Antti Laato
Suomen Teologinen Instituutti
B2 Book section
Mitä varhaisen kirkon aikana ajateltiin Pyhän maan pyhyydestä? (2017)
Anni Maria Laato
Perussanoma
Perussanoma Oy
B2 Book section
Muotokuvien merkitys aateliskulttuurissa (2017)
Johanna Ilmakunnas
Sinebrychoffin taidemuseo
B2 Book section
Nya lärare möter skola och klassrum (2017)
Jessica Aspfors, Marina Bendtsen, Sven-Erik Hansén
Studentlitteratur
B2 Book section
Om språkets makt och hatiskt prat (2017)
Elina Pirjatanniemi
Åbo Akademi
B2 Book section
Orgasm- och utlösningsstörningar (2017)
Cecilia Dhejne, Patrick Jern, Stefan Arver
Studentlitteratur
B2 Book section
Põhjamaiste väärtuste paradoksid ja Eesti (2017)
Mikko Lagerspetz
University of Tartu
B2 Book section
Porträtt av fem aktörer i dramat (2017)
Barbara Lönnqvist
Fischer
B2 Book section
Porträttens betydelse inom adelskulturen (2017)
Johanna Ilmakunnas
Sinebrychoffin taidemuseo
B2 Book section
Rektorsberättelser, lärarberättelser, fortbildningsberättelser och forskarberättelser om digital pedagogik (2017)
Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
B2 Book section
Sekularisering eller/och religiös övertygelse? (2017)
Bengt Kristensson Uggla
Verbum
B2 Book section
Slaveriet under svensk flagg och dess minneskultur (2017)
Holger Weiss
Bokförlaget Exkurs
B2 Book section
Sociologin vid Åbo Akademi från Edvard Westermarck till Knut Pipping (2017)
Susan Sundback
Finska vetenskaps-societeten = Societas Scientiarum Fennica = Suomen tiedeseura
B2 Book section
The Pedagogics of Interdisciplinary Human Rights Education (2017)
Elina Pirjatanniemi
EIUC European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation
B2 Book section
"Tulevaisuus kaksikielisissä kunnissa ja kaksikielisten
kuntien tulevaisuus"
(2017)
Siv Sandberg, Stefan Sjöblom
Suomen Kuntaliitto
B2 Book section
Työnohjaus ja ihastuminen (2017)
Heli Inkinen
UNIpress
B2 Book section
Utvärdering och bedömning som en del av lärarens arbete (2017)
Gunnel Knubb-Manninen, Tom Wikman, Sven-Erik Hansén
Studentlitteratur
B2 Book section
Vad är allmändidaktik? (2017)
Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Jan Sjöberg, Tomas Kroksmark
Studentlitteratur
B2 Book section
Virtualisering i gymnasiet (2017)
Charlotta Hilli
Åbo Akademi University
B2 Book section
Visionär flickskildring i den senmoderna ungdomsromanen (2017)
Mia Österlund
Studentlitteratur
B2 Book section
Wittenberg som minnesplats och minnesförmedlare (2017)
Jakob Dahlbacka
Hemåt. Evangelisk årsbok
SLEF-Media
B2 Book section
Åbosatirikern Josef Julius Wecksell (2017)
Clas Zilliacus
Föreningen Granskaren
B2 Book section
Ämnesdidaktik – en integrerad del av allmändidaktik (2017)
Kaj Sjöholm, Pertti Kansanen, Sven-Erik Hansén, Tomas Kroksmark
Studentlitteratur
B2 Book section
Ödmjukhetens Palats - en lektion i Gästfrihet (2017)
Laura Hellsten
Föreningen Sanct Olof r.f.
B2 Book section
Anders Chydenius (2016)
Gustav Björkstrand
Sveriges riksdag
B2 Book section
Anders Chydenius. Jag talar alenast för det ena lilla; men välsignade ordet Friheten. (2016)
Gustav Björkstrand
Sveriges riksdag
B2 Book section
Anders Chydenius teologiska åskådning (2016)
Gustav Björkstrand
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B2 Book section
Aristokraattien lahjat kirkolle 1500-luvun alussa (2016)
Hägglund Anna-Stina
Turun historiallinen yhdistys ry
B2 Book section
Besättningslösa fartyg - Juridiska utmaningar (2016)
Henrik Ringbom
Edita
B2 Book section
Bilders betydelse och användning – texter tillägnade Lars Berggren (2016)
Marie-Sofie Lundström
Taidehistorian seura
B2 Book section
Carl Olof Rosenius och den evangeliska rörelsen i Finland (2016)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
B2 Book section
Djurrätt – ett nytt rättsområde i utveckling. (2016)
Birgitta Wahlberg
Edita
B2 Book section
Ethical Dilemmas, Guilt and Posttraumatic Stress in News Journalists (2016)
Klas Backholm, Trond Idås
Nordicom
B2 Book section
Från småstadsidyll till storstadsdjungel: Rummets politiska betydelse i tv-komedin All in the Family (2016)
Winberg Oscar
Skrifter utgivna av Historiska Samfundet i Åbo
B2 Book section
Förord (2016)
Gustav Björkstrand
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B2 Book section
Hur utbildar man goda jurister? (2016)
Pirjatanniemi Elina
Edita
B2 Book section
Introduction: Towards More Symmetrical Compositions (2016)
Peik Ingman, Terhi Utriainen, Tuija Hovi, Måns Broo
Equinox Publishing Ltd.
B2 Book section
Introduktion (2016)
Carola Nordbäck
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B2 Book section
Kannastaan epävarmat ja liikkuvat äänestäjät (2016)
Peter Söderlund
Justitieministeriet
B2 Book section
Kansalaisaloite poliittisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta (2016)
Henrik Serup Christensen, Maija Karjalainen, Maija Setälä
Justitieministeriet
B2 Book section
Kiinnostavaa, mutta monimutkaista: tiedot, osallistuminen ja suhtautuminen vaikuttamiseen (2016)
Rapeli Lauri, Borg Sami
Selvityksiä ja ohjeita (oikeusministeriö)
B2 Book section
Kommentar till Anders Chydenius Puhet, Kronobyn Mestauspaikalla 1786 (2016)
Gustav Björkstrand, Kaisa Häkkinen
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B2 Book section
Kommentar till Anders Chydenius Svar till Anna Kristina Silahka (2016)
Gustav Björkstrand
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B2 Book section
Kommentar till Anders Chydenius Tal hållit på avrättningsplatsen i Kronoby 1786 (2016)
Gustav Björkstrand, Kaisa Häkkinen
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B2 Book section
Kommentar till Anders Chydenius Tal vid Anders Gustafssons bår (2016)
Gustav Björkstrand
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B2 Book section
Kommentar till Anmärkningar och föreslagna förbättringar uti den nya swenska profpsalmboken (2016)
Gustav Björkstrand
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B2 Book section
Kommentar till Chydenius skrivelse Svar på kritik mot österbottniska präster 1775 (2016)
Gustav Björkstrand
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B2 Book section
Lutherkyrkans altarkors - en märklig historia (2016)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
B2 Book section
Lärarutbildare och lärarstudenter lär tillsammans (2016)
Gunilla Karlberg-Granlund, Kristina Granstedt-Ketola, Alexandra Axén
University of Gothenburg
B2 Book section
Mastery and Modernity: Control Issues in the Disenchantment Tale (2016)
Linda Annunen, Peik Ingman
Equinox Publishing Ltd.
B2 Book section
Naiset ja miehet äänestäjinä (2016)
Sari Pikkala
Justitieministeriet
B2 Book section
Preparing teachers for linguistic and cultural diversity: Experiences of Finnish teacher trainees (2016)
Emmanuel O. Acquah, Nancy L. Commins, Tuija Niemi
Waxmann Verlag
B2 Book section
Protection through the Invocation of Shared Thirds: Sacralization without Iconoclasm (2016)
Peik Ingman
Equinox Publishing Ltd.
B2 Book section
Punainen Etelä-Pohjanmaa (2016)
Latva Otto
Suomalaisen kirjallisuuden seura
B2 Book section
Punakorvakilpikonna – 1990-luvun suomalaisperheiden "kesäkissa" (2016)
Latva Otto
Suomalaisen kirjallisuuden seura
B2 Book section
Puoluekannan periytyminen vanhemmilta lapsille (2016)
Tiihonen Aino, Kestilä-Kekkonen Elina, Westinen Jussi, Rapeli Lauri
Selvityksiä ja ohjeita (oikeusministeriö)
B2 Book section
Samtyckets betydelse i den digitala miljön (2016)
Joachim Enkvist
Edita
B2 Book section
Slaget vid Tsushima 1905 (2016)
Ulf Sundberg
Bokförlaget Semic
B2 Book section
Suomalaisten poliittinen luottamus ja siihen vaikuttavat tekijät (2016)
Maria Bäck, Elina Kestilä-Kekkonen, Peter Söderlund
Justitieministeriet
B2 Book section
Swedish fortifications at the beginning of the Great Northern War (2016)
Ulf Sundberg
THGC Publishing
B2 Book section
Terveys ja poliittinen kiinnittyminen (2016)
Mattila Mikko, Lahtinen Hannu, Rapeli Lauri, Wass Hanna
Selvityksiä ja ohjeita (oikeusministeriö)
B2 Book section
Un agent al schimbari (2016)
Harriet Silius
Institutul european
B2 Book section
Valtion ja paikallishallinnon jännitteinen suhde (2016)
Pekka Kettunen, Michael Kull
Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
B2 Book section
“We want Educated Fantis, not europeanised natives”. Euroafrikaner i Guldkustens urbana rum (2016)
Patrik Hettula
Historiska Samfundet i Åbo r.f.
B2 Book section
Våldets gungbräda och ekonomiska öppningar: Riket Alger enligt Carl Reftelius (2016)
Emil Kaukonen
Historiska Samfundet i Åbo r.f.
B2 Book section
Väckelsens minnesplatser (2016)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
B2 Book section
Yhteisiä kokemuksia (2016)
Olli Lagerspetz
Turun yliopisto
B2 Book section
1812 год в Финляндии и Швеции: Опыт современников, историография и празднованиe (2015)
Johanna Wassholm, Wolfgang Mährle, Lars Peters, Sean Pollock, Claus Scharf, Thomas Stamm-Kuhlmann
B2 Book section
Akademisk gudstjänsttradition vid Åbo Akademi (2015)
Bernice Sundkvist
Artos & Norma bokförlag
B2 Book section
Arctic securitization and climate change (2015)
Tynkkynen Nina, Palosaari Teemu
Edward Elgar
B2 Book section
Arenorna och kombinationsmakten (2015)
Sandberg Siv, Sjöblom Stefan
B2 Book section
Att handskas med mångfald: estniska eliters diskurser om minoriteter (2015)
Mikko Lagerspetz, Tanel Vallimäe
Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet
B2 Book section
Att stå upp för sin världsliga överhet i gudstjänsten (2015)
Nils Erik Villstrand
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
B2 Book section
Att ta ansvar för vårt ansvar – tankar om framtidens skola och utbildning (2015)
Sven-Erik Hansén
Vasa svenska lärarförening
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page2/4 Next page Last page
Share link Export