Publikationer (28)

Sortera efter: Datum |
10 | 25 | 50 | 100 
Föregående sida Föregående sida1/1 Nästa sida Sista sidan
A Å Ä B C D E F G H I K L M N O Ö P Q R S T U V W Y Z К Alla 
B2 Bokavsnitt
I en slow-boat på världsarvsvatten (2011)
Svels Kristina
Åbo Akademis förlag
B2 Bokavsnitt
Illustrating Mrs Pepperpot (2014)
Maria Lassén-Seger, Anne Skaret
Cambridge Scholars Publishing
B2 Bokavsnitt
Immigrants in their Own Country: Negotiations on Dimensions of Finnishness in the Aland Islands (2010)
Anna-Liisa Kuczynski
Inter-disciplinary press
B2 Bokavsnitt
In Dialogue with the Ageing Wordsworth (2014)
Roger D. Sell
John benjamins
Visa på utgivarens sida
B2 Bokavsnitt
Informationssökningsguide (2019)
Helena Andersson, Claes Dahlqvist
Studentlitteratur
B2 Bokavsnitt
Inkludering och exkludering: att skapa en känsla av familj och släktskap (2008)
Thomas Heikell
Åbo Akademis förlag
B2 Bokavsnitt
Inledning (2015)
Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
B2 Bokavsnitt
Inledning: Åbo Akademi och kunskapen (2018)
Laura Hollsten
Åbo Akademi University Press
B2 Bokavsnitt
Inlärningsforskningens betydelse för lärarens arbete (2006)
Gunilla Eklund-Myrskog
Åbo Akademi
B2 Bokavsnitt
In situ voltammetric characterization of PEM fuel cell catalyst layers (2002)
Kumpulainen Heikki, Peltonen Terttu, Koponen Ulla, Bergelin Mikael, Valkiainen Matti, Wasberg Mikael
Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT)
B2 Bokavsnitt
Internetanvändning som ett verktyg vid främjande av äldres psykiska hälsa och välbefinnande (2013)
Forsman Anna K, Nordmyr Johanna
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
B2 Bokavsnitt
Introduction (2015)
Katrin Tidenberg, Airi-Alina Allaste
Cambridge scholars publishing
B2 Bokavsnitt
Introduction (2018)
Andreas Häger
Bloomsbury academic
B2 Bokavsnitt
Introduction (2018)
Cecilia Lundberg
The WSB University in Poznan Press
B2 Bokavsnitt
Introduction: Futures for the past (‘This is a stub’) (2018)
Kalle Pihlainen
Routledge
B2 Bokavsnitt
Introduction: Historians and ‘the current situation’ (2018)
Kalle Pihlainen
Routledge
B2 Bokavsnitt
Introduction : Mrs Pepperpot revisited (2014)
Maria Lassén-Seger, Anne Skaret
Cambridge Scholars Publishing
B2 Bokavsnitt
Introduction: Rethinking Faith and Love in Transforming Societies and Theologies (2018)
Ville Päivänsalo, Pamela Slotte
Luther-Agricola-Seura
B2 Bokavsnitt
Introduction: Towards More Symmetrical Compositions (2016)
Peik Ingman, Terhi Utriainen, Tuija Hovi, Måns Broo
Equinox Publishing Ltd.
B2 Bokavsnitt
Introduktion (2016)
Carola Nordbäck
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
B2 Bokavsnitt
I revolutionens kaos (2017)
Barbara Lönnqvist
Fischer
B2 Bokavsnitt
Israel - alueen, valtion ja konfliktin historia (2017)
André Swanström
Perussanoma
Perussanoma Oy
B2 Bokavsnitt
I trötthetens sumpmarker (2017)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
B2 Bokavsnitt
Itämeri, Suomi ja Venäjä: analyysi ympäristöturvallisuuden näkökulmasta (2015)
Tynkkynen Nina
Raja- ja merivartiokoulu
10 | 25 | 50 | 100 
Föregående sida Föregående sida1/1 Nästa sida Sista sidan
Dela länk