Publikationer (156)

Sortera efter: Datum |
10 | 25 | 50 | 100 
Föregående sida Föregående sida1/4 Nästa sida Sista sidan
A Å B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Alla 
C1 Bok
«Партнерский приход»: Сотрудничество священников и мирян в развитии социальной деятельности в приходах РПЦ в начале XXI века. (2018)
Daria Oreshina, Polina Vrublevskaya, Ivan Zabaev, Elena Pavlyutkina
Издательство Православного Свято-Тихоновского Университета
C1 Bok
Åbo Akademi i sin början 1918-1945 (2019)
Nils Erik Villstrand
Åbo akademi
C1 Bok
Yoga-sūtra (2019)
Patañjali, Måns Broo
Bokförlaget Nya Doxa
C1 Bok
Ympäristörikokset (2001)
Elina Pirjatanniemi
Kauppakaari, Lakimiesliiton Kustannus
C1 Bok
Väggarna talar. Åbo Akademis byggnader under hundra år (2017)
Lars Berggren, Annette Landen
Åbo Akademis förlag
C1 Bok
Women's Road to Leadership and Ministry in the Lutheran Church of El Salvador 1952-2009 (2017)
Heli Inkinen
Éditions Vie/ OmniScriptum Publishing Group
C1 Bok
Wertung und Wissenschaftlichkeit. Lectio praecursoria (2005)
Gerhard Schildberg-Schroth
Åbo Akademi
C1 Bok
Unelmien talous (2014)
Alf Rehn
Sammakko
C1 Bok
Understanding the Myth of High growth Firms
: The Theory of the Greater Fool
(2014)
Malin Brännback , Alan L. Carsrud, Niklas Kiviluoto
Springer
Visa på utgivarens sida
C1 Bok
Understanding Interactive Network Branding in SME Firms (2019)
Nikolina Koporcic, Jan-Åke Törnroos
Emerald
C1 Bok
Trust, Ethics and Human Reason (2015)
Olli Lagerspetz
Bloomsbury academic
C1 Bok
The Weight of Images. Affect, Body Image and Fat in the Media (2016)
Katariina Kyrölä
Routledge
C1 Bok
The Origin of Israelite Zion Theology (2018)
Antti Laato
T&T Clark
C1 Bok
Theology and the Arts: Engaging Faith (2013)
Ruth Illman, W. Alan Smith
Routledge
C1 Bok
The Nordic voter. Myths of exceptionalism. (2014)
Åsa Bengtsson, Kasper Hansen, Ólafur Harðarson, Hanne Marthe Narud, Henrik Oscarsson
ECPR Press
C1 Bok
The Juridification of Religion? (2017)
Helge Årsheim, Pamela Slotte
Brill Research Perspectives in Law and Religion
Brill
C1 Bok
The Baltic Sea and the Law of the Sea: Finnish Perspectives (2019)
Timo Koivurova, Henrik Ringbom, Pirjo Kleemola-Juntunen, Stefan Kirchner
Lit verlag
C1 Bok
The Asceticism of Isaac of Nineveh (2010)
Patrik Hagman
C1 Bok
Szenen zur Kaiserzeit: Ansichten und Aussichten vom 19. zum 20. Jahrhundert (2002)
Gerhard Schildberg-Schroth
Lit verlag
C1 Bok
Suomalaisten politiikkatietämys (2008)
Elo Kimmo, Rapeli Lauri
Edita Prima
C1 Bok
Studier i obligationsrätt (2015)
Björn Sandvik
Sandvik Law & Consulting
C1 Bok
Spänning och samspel: En orientering i ecklesiologi och liturgi (2019)
Marie Rosenius
Artos & Norma bokförlag
C1 Bok
Språk och identitet i undervisning: inga konstigheter (2013)
Sahlström, Forsman, Hummelstedt-Djedou, Pörn, Rusk, Slotte-Lüttge
Liber
C1 Bok
Spravocnik po brounovskomy dvizeniy - fakty i formuly (2016)
Andrey Borodin, Paavo Salminen
Lan publishers
C1 Bok
Slavhandel och slaveri under svensk flagg: Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770-1847 (2016)
Holger Weiss
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
C1 Bok
Skolutveckling och jämställdhet (2019)
Mia Heikkilä
C1 Bok
Skola på vetenskaplig grund (2016)
Andreas Ryve, Kirsti Hemmi, Per Kornhall
Natur och kultur
C1 Bok
Sjöassuransföreningen i Finland och dess arkiv - finländsk sjöfartshistoria ur ett mikroperspektiv (2010)
Kasper Westerlund
Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
C1 Bok
Sienet ja metsien luontoarvot (2014)
Tea von Bonsdorff, Ilkka Kytövuori, Jukka Vauras, Seppo Huhtinen, Panu Halme, Teppo Rämä, Lasse Kosonen, Stefan Jakobsson
Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS
C1 Bok
Self-Knowledge and Self-Deception (2015)
Hugo Strandberg
Palgrave Macmillan
C1 Bok
Saaristolinnuston historia, kannankehitys ja nykytila Turun saaristossa/Skärgårdsfågelfaunans historia, utveckling och nuläge i Åbo skärgård (2017)
Vösa R, Högmander J, Nordström M, Kosonen E, Laine J, Rönkä M, von Numers M
Metsähallitus
C1 Bok
Roll, retorik och modernitet i Bertel Gripenbergs lyrik (2015)
Anna Möller-Sibelius
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
C1 Bok
Reincarnation in Philo of Alexandria (2015)
Sami Yli-Karjanmaa
Society of Biblical Literature
C1 Bok
Realizing the Global Compact (2002)
Viljam Engström
University of Helsinki
C1 Bok
På väg mot det postsekulära: Tankar under femton år (2014)
Tage Kurtén
Uppsala universitet
10 | 25 | 50 | 100 
Föregående sida Föregående sida1/4 Nästa sida Sista sidan
Dela länk