Publications (295)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page30/30 Next page Last page
A Â Å Ä Æ B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Α А В Г К Л М О П Р С Т Ф Ц Э Я All 
A1 Journal article (refereed)
Viranhaltijoiden suhtautuminen kuntalaisosallistumisen lisäämiseen kuntahallinnossa (2019)
Värttö Mikko, Lauri Rapeli
Hallinnon Tutkimus
C2 Edited book
Voting and Public Opinion in Finland: The Finnish Parliamentary Election of 2019 (2019)
Kimmo Grönlund, Kim Strandberg, Henrik Serup Christensen, Peter Söderlund, Aleksi Suuronen, Lauri Rapeli, Maria Bäck, Thomas Karv
B2 Book section
Vården på Johannes Bäcks grav (2019)
Dahlbacka Ingvar
SLEF-Media
E1 Popularised article, newspaper article
Väckelserörelsernas styrka (2019)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
10 | 25 | 50 | 100 
First page Previous page30/30 Next page Last page
Share link Export