Publications (450)

Sort by: Date | Title
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/5 Next page Last page
A Â Å Ä Æ B C D E É F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Α А В Г К Л М О П Р С Т Ф Ц Э Я All 
E1 Popularised article, newspaper article
Kött på förvittrade ben (2018)
Westerlund Kasper
Skärgård
B1 Non-refereed journal articles
Körsång. Tillsammans för helheten eller feel good-projekt? (2017)
Lena Marander-Eklund
Budkavlen
A1 Journal article (refereed)
Körsångares erfarenhet av informellt ledarskap i körstämman (2016)
Sverker Zadig, Viveka Lyberg-Åhlander, Göran Folkestad
Svensk Tidskrift för Musikforskning
F2 Public partial realisation of a work of art
Körkonsert, Brahe Djäknar& Florakören Tallinn, Estland 24.4 (2014)
Ulf Långbacka
A3 Book section, Chapters in research books
Köprättsligt produktansvar - en svårfångad rättsfigur (2016)
Björn Sandvik
Edita
A1 Journal article (refereed)
Kön, kyrka och kyrkligt ledarskap. En teologisk studie av unga prästers uppfattningar i Finland och Sverige (2019)
Patrik Hagman, Eetu Kejonen
Scandinavian Journal for Leadership and Theology
A1 Journal article (refereed)
Königs eigenfunction for composition operators on Bloch and H∞ type spaces (2017)
Eklund Ted, Galindo Pablo, Lindström Mikael
Journal of Mathematical Analysis and Applications
View on publisher's site
E1 Popularised article, newspaper article
Könat krut (2018)
Ann-Catrin Östman
Hufvudstadsbladet
A1 Journal article (refereed)
Käytännön ja teorian maailmat johtamisessa (2001)
T., Peltonen
Hallinnon Tutkimus
B1 Non-refereed journal articles
Kävitkö ottelussa, miltä kuulosti? (2014)
Kaj Ahlsved
Liikunta ja tiede
A3 Book section, Chapters in research books
Käsityksiä työläisten mieheydestä sisällissodan jälkeen (2014)
Matias Kaihovirta
Vastapaino
E1 Popularised article, newspaper article
Kärleksvåndan vid slagfältet. Recension av Veronica Leos Gustafs resa – en sann historia (2008)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
B2 Book section
Kärleksfull uppmärksamhet (2019)
Camilla Kronqvist
Filosofi vid Åbo Akademi
E1 Popularised article, newspaper article
Kärleksfullt skildrade kufar i myllrande mångfald. Recension av Sanna Manders Nyckelknipan (2017)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
A1 Journal article (refereed)
Kärleksfull och plikttrogen: hemmafrun som mor på 1950-talet. (2016)
Marander-Eklund Lena
Finsk tidskrift
E1 Popularised article, newspaper article
Kärlek, känslor och pojkporträtt. Recension av Moni Nilsson-Brännströms Tsatsiki och kärleken (2000)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
C2 Edited book
Kärlekens förändrade landskap – teologi om samlevnad. (2009)
Mikael Lindfelt, Johanna Gustafsson Lundberg
Verbum Förlag AB
A1 Journal article (refereed)
Kärlekens etos i Gösta Ågrens 1960-talslyrik (2017)
Anna Möller-Sibelius
Kirjallisuudentutkimuksen Aikakauslehti Avain
B1 Non-refereed journal articles
Käraste soldat! Om krigstida brev som källmaterial (2000)
Hagelstam Sonja
Budkavlen
E1 Popularised article, newspaper article
Kära grannar (2017)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
D1 Article in a trade journal
Känsliga objekt, undflyende atmosfärer (Kolumnen Antecknat). (2016)
Sven-Erik Klinkmann
Kulturella Perspektiv: Svensk Etnologisk Tidsskrift
E1 Popularised article, newspaper article
Käckt och fräckt om tonårsdrömmar (Recension av Nora Strömmans Det är du, inte jag) (2015)
Mia Österlund
Hufvudstadsbladet
B1 Non-refereed journal articles
Kyselytutkimusten edustavuus Suomessa 1973–2011: Katsaus keskeisistä taustatekijöistä (2013)
Heinonen Marja, Laaninen Riikka, Paju Reijo, Rapeli Lauri
Politiikka
E1 Popularised article, newspaper article
Kysellään hankalia (2019)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
A1 Journal article (refereed)
Kyrkohistoriskt historiebruk som menings- och identitetsskapande narrativ praktik i Boken om vårt land (2016)
Erika Boije
Ennen ja Nyt: Historian Tietosanomat
A3 Book section, Chapters in research books
Kyrkohistorisk historiebruksforskning (2014)
Carola Nordbäck
Makadam
E1 Popularised article, newspaper article
Kyrkoherde Mellberg och söndagsskolan i Terjärv under slutet av 1800-talet (2018)
Ingvar Dahlbacka
Släkt och hävd
A1 Journal article (refereed)
Kyrka, väckelserörelse och HLBTQ-identitet: Två berättelser (2019)
Eetu Kejonen
Teologinen Aikakauskirja
A3 Book section, Chapters in research books
Kyrkan som nationens grund. Stiftsjulbok, lutherskt arv och nationell mobilisering (2014)
Ulrika Lagerlöf Nilsson
Makadam
A3 Book section, Chapters in research books
Kyrkans kroppsspråk i teologisk belysning: perspektiv på ordo som ecklesiologisk resurs (2017)
Marie Rosenius
Umeå universitet
B2 Book section
Kyrkans fostrande verksamhet (2017)
Gustav Björkstrand
Svenska skolhistoriska föreningen i Finland r.f.
A3 Book section, Chapters in research books
Kylätalkoot: kun paikallisyhteisö sai yhteiskunnallisen merkityksen (2014)
Östman Ann-Catrin
Suomalaisen kirjallisuuden seura
E1 Popularised article, newspaper article
Kyllä kansa tietää (2008)
Rapeli Lauri
STT
A1 Journal article (refereed)
Kvinnor, tatueringar och begär (2014)
Nina Nyman
Sukupuolentutkimus
B1 Non-refereed journal articles
Kvinnors mänskliga rättigheter: en zambisk fallstudie (1997)
Katarina Frostell
Finsk tidskrift
B1 Non-refereed journal articles
Kvinnor i krigstid: Rec. av Anna Lindholm, Projekt Ines. Fem kvinnor i inbördeskriget 1918. (2016)
Ulrika Wolf-Knuts
Finsk tidskrift
E1 Popularised article, newspaper article
Kvinnokroppen som aldrig duger - kommenterar vi varandra sjuka? (2018)
Åsa Slotte
Svenska YLE
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Kvantkemiska beräkningar av syra-basegenskaper hos några toluenderivat (2005)
Thomas Sandberg
B2 Book section
Kvalitetsgranskning av hermeneutiska studier (2015)
Yvonne Näsman, Linda Nyholm
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
B2 Book section
Kvalitativ innehållsanalys som moment i en tolkningsmodell (2015)
Lillemor Östman-Myllyoja, Lisbet Nyström
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
D2 Article in a professional book
Kuvat koulussa (2010)
Päivi Venäläinen , Hannah Kaihovirta-Rosvik
D1 Article in a trade journal
Kuslig läsning i trygga händer. Recension av Yvonne Hoffmans Det förlorade paradiset: 13 skymningsberättelser (2012)
Maria Lassén-Seger
Lysmasken.net: Webbplats för litteraturkritik
D1 Article in a trade journal
Kurt Johansson in memoriam (2015)
Martina Björklund, Lars Kleberg, Tomas Öhrn
Scando-Slavica
View on publisher's site
E1 Popularised article, newspaper article
Kurators hälsning (2013)
Viljam Engström
stadgaensium
D1 Article in a trade journal
Kuorolaulua, ojankaivuuta ja lounasperunoita (2019)
Anne-Maria Ernvall-Hytönen
Matematiikkalehti Solmu
B2 Book section
Kuntoutus- ja tukimuodot (2007)
Satu Lukka, Tiina Siiskonen, Tuija Aro, Seija Haapasalo, Sirkka Jaakonaho, Pirkko Rautakoski, Pirjo Lahtinen, Anu Pärnänen
PS-kustannus
B1 Non-refereed journal articles
Kuntotarkastajan vastuu ja toimeksiantajan vastapuolen reklamaatiovelvollisuus (2016)
Paula Klami-Wetterstein
Oikeustieto
A1 Journal article (refereed)
Kuntien strategiadokumentit: Systeemiteoreettista pohdintaa suurten kaupunkien strategioista (2015)
Sakari Möttönen, Pekka Kettunen
Kunnallistieteellinen aikakauskirja
C1 Book
Kuntavaalit ja kuntarakenteen muutos (2015)
Sari Pikkala
Suomen Kuntaliitto
D4 Published development or research report or study
Kuntapäättäjien kokemukset häirinnästä ja uhkailusta vuonna 2015 (2016)
Siv Sandberg
B1 Non-refereed journal articles
Kunskapsdelningens många nivåer och konsten att fånga dem i ett ramverk (2014)
Isto Huvila, Jannica Heinström, Farhan Ahmad,
Eva Österbacka, Gunilla Widén

Informaatiotutkimus
E1 Popularised article, newspaper article
Kunskap och engagemang i en föränderlig värld [Ledare] (2017)
Ruth Illman
Källan
A3 Book section, Chapters in research books
Kunskapen om skolledarskap - analys i en kontextvariation (2015)
Renata Svedlin
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
D1 Article in a trade journal
Kun risuaidasta tuli hashtag (2018)
Rosenberg Jutta
Kielikello
B2 Book section
Kunnskapssyn for avansert klinisk sykepleie (2019)
Lisbeth Fagerström
Gyldendal
D4 Published development or research report or study
Kunnallisten luottamushenkilöiden ajankäyttö vuosina 1995-2015 (2016)
Siv Sandberg
E1 Popularised article, newspaper article
Kung Sverre: Vikingatidens främste krigare? (2016)
Ulf Sundberg
Pennan & svärdet. Tidskrift för Svenskt militärhistoriskt bibliotek
A3 Book section, Chapters in research books
Kultuurisotsioloogia [Cultural Sociology] (2016)
Airi-Alina Allaste, Kadi Annuk
Tallinn University Press.
O2 Other
Kulturvetenskapliga perspektiv på djur - människa (2019)
Sanna Lillbroända-Annala
A3 Book section, Chapters in research books
Kulturspezifische Illokutionen in deutschen und japanischen Stellenanzeigen (2017)
Christopher M. Schmidt, Susumu Kuroda
Springer
View on publisher's site
D2 Article in a professional book
Kulturrelevant skola för livet (2014)
Gunilla Karlberg-Granlund
B1 Non-refereed journal articles
Kultur och kognition - den språkvetenskapliga bron (2018)
Christopher M. Schmidt
Finsk tidskrift
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Kulturna participacija i muzički ukus muzičke publike Kolarčeve zadužbine : studija slučaja
(2014)
Sabina M. Hadžibulić
D5 Textbook, professional manual or guide
Kultur, människa, möte : ett humanistiskt perspektiv (2017)
Ruth Illman, Peter Nynäs
C2 Edited book
Kulturhistoria: En etnologisk metodbok (2017)
Lars-Eric Jönsson, Fredrik Nilsson
Lunds universitet
E2 Popularised monograph
Kulturbärare, granskare och debattör : Föreningen Granskaren 1929-2009 (2009)
Matias Kaihovirta
A3 Book section, Chapters in research books
Kulturbedingte Konzeptualisierung in Stellenanzeigen (2017)
Christopher M. Schmidt
Springer
View on publisher's site
E1 Popularised article, newspaper article
Kulturarv väcker flickfråga. Recension av Zacharias Topelius & Lena Frölander-Ulfs Adalminas pärla (2011)
Maria Lassén-Seger
Hufvudstadsbladet
A3 Book section, Chapters in research books
Kulturarv som process och värdemarkör. (2014)
Sanna Lillbroända-Annala
Ethnos
A3 Book section, Chapters in research books
Kulttuuriperintö prosessina ja arvottamisen välineenä (2014)
Sanna Lillbroända-Annala
Ethnos
B1 Non-refereed journal articles
Kulttuurinen kosketus (2014)
Hovi Tuija
Kulttuurintutkimus
E1 Popularised article, newspaper article
Kultainen tilaisuus toi pakkoruotsin peruskouluun (2014)
Janne Väistö
Kanava
A3 Book section, Chapters in research books
Kulkukauppiaiden myyntitavaroiden vastaanotto Suomessa vuosina 1880-1920 (2018)
Anna Sundelin
Suomalaisen kirjallisuuden seura
D1 Article in a trade journal
Kulkeva konttori, rekkamiehen hotelli: Ohjaamo oli ennen ahdas ja lämmöstä oli pulaa (2015)
Fredman Tom P.
Ajolinja Professional Drivers Magazine
B2 Book section
Kuka pitäisi huolta toimittajasta? [Who should take care of the journalists?] (2008)
Klas Backholm
University of Tampere, Journalism Research and Development Centre
E1 Popularised article, newspaper article
Kuinka tarkka on riittävän tarkka? (2016)
Ernvall-Hytönen Anne-Maria
Solmu
B1 Non-refereed journal articles
Krusifiksien juurella. Matkakertomus Marttilan kirkkoon 25.3.2015 (2015)
Katri Vuola
TAHITI
A1 Journal article (refereed)
Kropp, språk och ideologi i Claes Anderssons 1960- och 70-talspoesi (2015)
Anna Möller-Sibelius
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A4 Conference proceedings
Kritiskt tänkande genom undervisning i historia? (2014)
Tom Gullberg
Fagbokforlaget
E2 Popularised monograph
Kristus Psalmides (2015)
Antti Laato
G3 Licentiate thesis
Kristi uppdrag: Biskop Bo Giertz tolkning av prästämbetet (2016)
Anssi Ollilainen
D6 Edited professional books
Kristitty ja Pyhä Maa: Näkökulmia Luvatun maan teologiaan (2017)
Tomi Karttunen, Marko Marttila, Raimo Hakola, Anni Maria Laato, André Swanström, Timo Vasko, Anu Heikkinen, Hanna Rissanen, Heikki Lehtimäki, Pekka Lindqvist
Perussanoma
D1 Article in a trade journal
Kristinuskon ja juutalaisuuden suhteet tänään (2018)
Pekka Lindqvist
Synsygus
D5 Textbook, professional manual or guide
Kristendomens mångfald. RE 2 (2017)
Malin Fredriksson, Katri Hanki, Outi Könni, Seppo Nyyssönen
Schildts & Söderströms
10 | 25 | 50 | 100 
Previous page Previous page1/5 Next page Last page
Share link Export