Uusi paikallisuus -hanke ja keskusteleva demokratia

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Peter Ehrström
Förläggare: Settlementtiliitto
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2015


Abstrakt

Tässä raportissa analysoidaan Uusi paikallisuus -hankkeen (UP) puitteissa järjestettyjen kansalaisraatien, kehittämiskävelyiden ja Deliberative Walksin pilottitapauksia sekä keskustellaan uusista ajatuksista ja kehitysehdotuksista, joita nämä ovat herättäneet.

Raportissa käydään myös lyhyesti läpi deliberatiivisen demokratian teoria ja empiria, raati- ja kävelymenetelmien pääpiirteet, kokemuksia UP-hankkeesta sekä selvitetään sitä, mikä on inspiroinut Deliberative Walks (DW) -menetelmän kehittämistä.


Nyckelord

Deliberative Walks, medborgarråd, utomhuspedagogik, utvecklingspromenad, Uusi paikallisuus

Senast uppdaterad 2020-28-02 vid 06:43