Det automatiska subjektet och den tvingande konkurrensen

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mari Lindman
Förläggare: bokförlaget h:ström
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Subaltern
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 74
Artikelns sista sida, sidnummer: 78

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 05:35