"Det andra seendet". Om iakttagandets roll i Torsten Petterssons poesi

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Roger Holmström
Editors: Jenny Björklund et. al.
Publication year: 2015
Publisher: Gidlunds
Book title: "Någonstädes mellan sol och söder, mellan nord och natt". Interdisciplinära studier tillägnade professor Torsten Pettersson
Start page: 139
End page: 152
ISBN: 978-91-7844-938-5

Last updated on 2019-21-11 at 04:34