Real-Time Visual Feedback of Airflow in Voice Training: Aerodynamic Properties of Two Flow Ball Devices

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Filipa La, Greta Wistbacka, Pedro Amarante Andrade, Svante Granqvist
Förläggare: Raven Press
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Journal of Voice
Volym: 31
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 390.e1
Artikelns sista sida, sidnummer: 390.e8

Senast uppdaterad 2020-25-02 vid 07:17