Klasslärares uppfattningar om fortbildningsbehovet i naturvetenskapliga läroämnen

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ann-Catherine Henriksson
Förläggare: Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande
Publiceringsår: 2015

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 06:36