Slavhandel och slaveri under svensk flagg: Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770-1847

C1 Book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Holger Weiss
Place: Helsingfors
Publication year: 2016
Publisher: Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
Title of series: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet
Number in series: 805
Start page: 1
End page: 328
ISBN: 978-951-583-344-0
ISSN: 0039-6842

Last updated on 2020-25-05 at 01:46