Social hållbarhet och rural gentrifiering i Svenskfinland: fallstudien Sundom, Vasa

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Peter Ehrström
Editors: Stefan Sjöblom, Siv Sandberg
Place: Helsingfors
Publication year: 2015
Publisher: Svenska kulturfonden
Book title: Makten att kombinera: Utmaningar, vägval och handlingskraft i Svenskfinland
Start page: 101
End page: 124
ISBN: 978-951-9211-94-7


Abstract

Två centrala begrepp, gentrifiering och social hållbarhet, diskuteras först generellt och kopplas därefter till utveckling i Svenskfinland, utgående från en rurbaniserad stadsnära landsbygd, Sundom by i Vasa. Typiskt här är en tudelad omvandlingsprocess, med både socioekonomiska och lingvistiska implikationer på lokal nivå.
Traditionell gentrifiering - främst uppgradering och utträngningsmekanismer i urbana forna arbetar- och industristadsdelar - noteras därtill kort i en finlandssvensk kontext utgående från Arabiastranden, Helsingfors.


Keywords

Gentrifiering, rurban, Social hållbarhet, socioekonomisk omvandling, Sundom

Last updated on 2019-13-12 at 03:08