How advertising for psychotropics constructs an enhanced gendered self

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Elianne Riska, Thomas Heikell
Redaktörer: Marcia Texler Segal, Vasilikie Demos
Förlagsort: Bingley
Publiceringsår: 2008
Förläggare: Emerald
Moderpublikationens namn: Advances in gender research: advancing gender research from the nineteenth to the twenty-first centuries
Seriens namn: Advances in gender research
Volym: 12
Artikelns första sida, sidnummer: 275
Artikelns sista sida, sidnummer: 289
ISBN: 978-1-84855-026-1
ISSN: 1529-2126

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 03:11