Book review: Early Christian Prayer and Identity Formation. Eds. Reidar Hvalvik & Karl Olav Sandnes, Mohr Siebeck 2014

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anni Maria Laato
Förläggare: Collegium Patristicum Lundense at Centre for Theology and Religious Studies, Lund University
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Patristica Nordica Annuaria
Volym: 30
Artikelns första sida, sidnummer: 126
Artikelns sista sida, sidnummer: 130

Senast uppdaterad 2020-12-08 vid 08:27