Gender and images of heart disease in Scandinavian drug advertising

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Elianne Riska, Thomas Heikell
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: Scandinavian Journal of Public Health
Volym: 35
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 585
Artikelns sista sida, sidnummer: 590

Senast uppdaterad 2020-10-08 vid 05:43