Kris och kultur: Kulturvetenskapliga perspektiv på kunskap, estetik och historia

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Camilla Asplund Ingemark
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Rig - kulturhistorisk tidskrift
Nummer: 4/2014
Artikelns första sida, sidnummer: 235
Artikelns sista sida, sidnummer: 238

Senast uppdaterad 2020-06-04 vid 06:41