CSR communication during critical events: A semiotic perspective

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ivanova-Gongne Maria, Lång Stefan
Redaktörer: Ursa Golob, Klement Podnar, Anne-Ellerup Nielsen, Christa Thomsen, Wim Elving
Publiceringsår: 2015
Moderpublikationens namn: CSR Communication Conference 2015: Conference proceedings
Artikelns första sida, sidnummer: 85
Artikelns sista sida, sidnummer: 95
ISBN: 978-961-235-743-6


Nyckelord

critical event, CSR communication, industrial markets, Semiotics

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 05:49