Deciphering the crucial residues involved in heterodimerization of Bak peptide and anti-apoptotic proteins for apoptosis

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marimuthu P, Singaravelu K
Förläggare: Taylor & Francis
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
Volym: 36
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 1637
Artikelns sista sida, sidnummer: 1648

Senast uppdaterad 2020-08-08 vid 07:15