Deciphering the crucial molecular properties of a series of Benzothiazole Hydrazone inhibitors that
targets anti-apoptotic Bcl-xL protein

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marimuthu P, Balasubramanian PK, Singaravelu K
Förläggare: Taylor & Francis
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
Volym: 36
Nummer: 10

Senast uppdaterad 2020-17-01 vid 03:07