Landsbygdsutvecklingen behöver nya grepp och tankemodeller

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kjell Andersson
Förläggare: Suomen kylätoiminta ry
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Maaseutu plus/Landsbygd plus
Nummer: 5

Senast uppdaterad 2020-28-09 vid 02:38

Dela länk