Stadsdelen Brändö - från arbetarnas trästad till kunskapsstad

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Peter Ehrström
Redaktörer: Peter Ehrström. Madeleine Eriksson
Förlagsort: Umeå, Vasa
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Kungl. Skytteanska Samfundet, Svensk-Österbottniska Samfundet
Moderpublikationens namn: Bottniska trästäder
Seriens namn: Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar (Acta Regiae Societas Skytteanae), Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, Bottniska Studier
Nummer i serien: 69/73/2
Artikelns första sida, sidnummer: 47
Artikelns sista sida, sidnummer: 74
ISBN: 978-951-98972-6-4
ISSN: 0560-2416, 0473-8063


Abstrakt

Artikeln granskar långsiktig samhällsutveckling på stadsdelsnivå samt hur såväl fastighetsmassa som bosättningens socioekonomiska profil förändrats i takt med omvandlingen. Artikeln koncentrerar sig på fallstudien Brändö och dess utveckling från preindustriell trästadsdel till dagens kunskapsstadsdel med blandad fastighetsmassa. Den beskriver även gentrifieringsprocessen, i form av en socioekonomisk metamorfos från illa beryktad och fattig stadsdel till dagens attraktiva och mer välansedda stadsdel.


Nyckelord

Brändö, byggt kulturarv, Gentrifiering, Socioekonomisk omvandling, Trähus

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 05:21