Stadsdelen Brändö - från arbetarnas trästad till kunskapsstad

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Peter Ehrström
Editors: Peter Ehrström. Madeleine Eriksson
Place: Umeå, Vasa
Publication year: 2015
Publisher: Kungl. Skytteanska Samfundet, Svensk-Österbottniska Samfundet
Book title: Bottniska trästäder
Title of series: Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar (Acta Regiae Societas Skytteanae), Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, Bottniska Studier
Number in series: 69/73/2
Start page: 47
End page: 74
ISBN: 978-951-98972-6-4
ISSN: 0560-2416, 0473-8063


Abstract

Artikeln granskar långsiktig samhällsutveckling på stadsdelsnivå samt hur såväl fastighetsmassa som bosättningens socioekonomiska profil förändrats i takt med omvandlingen. Artikeln koncentrerar sig på fallstudien Brändö och dess utveckling från preindustriell trästadsdel till dagens kunskapsstadsdel med blandad fastighetsmassa. Den beskriver även gentrifieringsprocessen, i form av en socioekonomisk metamorfos från illa beryktad och fattig stadsdel till dagens attraktiva och mer välansedda stadsdel.


Keywords

Brändö, byggt kulturarv, Gentrifiering, Socioekonomisk omvandling, Trähus

Last updated on 2020-12-07 at 06:42