Well-Posed State/Signal Systems in Continuous Time

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Kurula, Olof J. Staffans
Publiceringsår: 2010
Tidskrift: Complex Analysis and Operator Theory
Volym: 4
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 319
Artikelns sista sida, sidnummer: 390
ISSN: 1661-8254

Senast uppdaterad 2020-23-09 vid 06:42