Canonical State/Signal Shift Realizations of Passive Continuous Time Behaviors

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Damir Z. Arov, Mikael Kurula, Olof J. Saffans
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Complex Analysis and Operator Theory
Volym: 5
Nummer: 2
ISSN: 1661-8254

Senast uppdaterad 2020-17-01 vid 04:00