Seasonal small-scale variation in distribution among depth zones in a coastal Baltic Sea fish assemblage

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mustamäki Noora, Jokinen Henri, Scheinin Matias, Bonsdorff Erik, Mattila Johanna
Förläggare: Oxford University Press
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: ICES Journal of Marine Science
Volym: 72
Nummer: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 2374
Artikelns sista sida, sidnummer: 2384
eISSN: 1095-9289


Dokument


Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 05:13

Dela länk