Kirkko köyhyyden ja väkivallan keskellä: El Salvadorin luterilainen kirkko

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Heli Aaltonen
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: Lähetysteologinen Aikakauskirja
Volym: 9
Artikelns första sida, sidnummer: 55
Artikelns sista sida, sidnummer: 68
ISSN: 0788-9518

Senast uppdaterad 2019-08-12 vid 03:35