Simulink-Specific Design Quality Metrics

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marta Olszewska (Pląska)
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 2011
ISBN: 978-952-12-2564-2

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 03:55