Historiska perspektiv på mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finlands historia

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mats Wickström, Charlotta Wolff
Redaktörer: Mats Wickström, Charlotta Wolff
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Svenska litteratursällskapet i Finland
Moderpublikationens namn: Mångkulturalitet, migration och minoriteter i Finland under tre sekel
Seriens namn: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Nummer i serien: 803
ISBN: 9789515833426


Nyckelord

Finland, historia, History, Migration, minoritetsgrupper, minorities, Minority policies, Multiculturalism, mångkulturalism

Senast uppdaterad 2020-21-09 vid 05:56