The Potential of Converged Mobile Telecommunication Services: A Conjoint Analysis

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Shahrokh Nikou, Harry Bouwman, Mark de Reuve
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: info
Volym: 14
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 21
Artikelns sista sida, sidnummer: 35

Senast uppdaterad 2020-27-09 vid 03:04

Dela länk