Resonance tube phonation in water: High-speed imaging, electroglottographic and oral pressure observations of vocal fold vibrations - a pilot study

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Granqvist Svante, Simberg Susanna, Hertegård Stellan, Holmqvist Sofia, Larsson Hans, Lindestad Per-Åke, Södersten Maria, Hammarberg Britta
Förläggare: Taylor & Francis
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Logopedics Phoniatrics Vocology
Volym: 40
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 113
Artikelns sista sida, sidnummer: 121
eISSN: 1401-5439

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 02:43

Dela länk