Towards Event-B Specification Metrics

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Marta Olszewska (Pląska), Kaisa Sere
Redaktörer: Jastram M, Laibinis L, Lösch F, Mazzara M
Förläggare: First Deploy Technical Workshop
Publiceringsår: 2009
Förläggare: First Deploy Technical Workshop
Moderpublikationens namn: Proceedings of First Deploy Technical Workshop
Artikelns första sida, sidnummer: 81
Artikelns sista sida, sidnummer: 88

Senast uppdaterad 2020-30-03 vid 09:13