Att ta ansvar för vårt ansvar – tankar om framtidens skola och utbildning

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sven-Erik Hansén
Editors: Benita Kavander
Place: Vasa
Publication year: 2015
Publisher: Vasa svenska lärarförening
Book title: Dåtid, nutid, framtid. Lärarskap, skola och utbildning i Vasa under 40 år. Ett tidsdokument,
Start page: 241
End page: 251
ISBN: 978-952-93-5214-2

Last updated on 2020-09-04 at 09:23