L'ambivalence de la femme dans l'oeuvre de Marie Susini

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mia Panisse
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2011
Artikelns sista sida, sidnummer: 349
Antal sidor: 349
ISBN: 978-951-765-634-4

Senast uppdaterad 2020-16-07 vid 02:48