Leaching kinetics of lead from contaminated soil

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Narender Kumar Joon
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Antal sidor: 51

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 05:32