Using the Event-B Formal Method for Disciplined Agile Delivery of Safety-critical Systems

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Andrew Edmunds, Marta Olszewska, Marina Walden
Redaktörer: Kaindl H, Meli R
Förläggare: IARIA
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Iaria xps press
Moderpublikationens namn: Advances and trends in software engineering. International conference . 2nd 2016. (SOFTENG 2016)
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 9
ISBN: 978-1-61208-458-9

Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 05:02