Från Bild till Text

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: LIllemor Östman-Myllyoja
Redaktörer: Lisbet Nystöm, Camilla Koskinen, Yvonne Näsman
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
Moderpublikationens namn: Hermeneutisk forskningspraxis
Artikelns första sida, sidnummer: 79
Artikelns sista sida, sidnummer: 87
ISBN: 978-952-12-3167-4


Nyckelord

Caring

Senast uppdaterad 2019-12-11 vid 02:49