Från Bild till Text

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: LIllemor Östman-Myllyoja
Editors: Lisbet Nystöm, Camilla Koskinen, Yvonne Näsman
Place: Vasa
Publication year: 2015
Publisher: Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
Book title: Hermeneutisk forskningspraxis
Start page: 79
End page: 87
ISBN: 978-952-12-3167-4


Keywords

Caring

Last updated on 2020-02-04 at 09:41