Family Business and Locality

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sanna Lillbroända-Annala
Förläggare: Ethnos r.y.
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Ethnologia Fennica : Finnish Studies in Ethnology
Volym: 42
Artikelns första sida, sidnummer: 97
Artikelns sista sida, sidnummer: 99

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 05:12