Theory of Educational Leadership, Didaktik and Curriculum Studies - A Non-Affirmative and Discursive Approach

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Michael Uljens, Rose Ylimaki
Redaktörer: Michael Uljens
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Moderpublikationens namn: Educational leadership - theory, research and school development
Seriens namn: Reports from the Faculty of Education and Welfare Science
Nummer i serien: 38
Artikelns första sida, sidnummer: 103
Artikelns sista sida, sidnummer: 128
ISBN: 978-952-12-3322-7
eISBN: 978-952-12-3323-4
ISSN: 2343-2373

Senast uppdaterad 2020-06-04 vid 09:11