Poeternas krig. Dikt och politik i första världskrigets Sverige

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Claes Ahlund
Förläggare: De litterära sällskapens samarbetsnämnd
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Parnass : de litterära sällskapens tidskrift om skönlitterära klassiker
Nummer: 2014:3
Artikelns första sida, sidnummer: 4
Artikelns sista sida, sidnummer: 7

Senast uppdaterad 2020-09-08 vid 05:12