Poeternas krig. Dikt och politik i första världskrigets Sverige

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Claes Ahlund
Publisher: De litterära sällskapens samarbetsnämnd
Place: Stockholm
Publication year: 2014
Journal: Parnass : de litterära sällskapens tidskrift om skönlitterära klassiker
Issue number: 2014:3
Start page: 4
End page: 7

Last updated on 2020-28-09 at 02:43