Models for enhancing activity and participation of people with aphasia in Finland

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Rautakoski P
Förläggare: ASHA
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: SIG17 Perspectives on Global Issues in Communication Sciences and Related Disorders
Volym: 4
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 12
Artikelns sista sida, sidnummer: 19

Senast uppdaterad 2020-09-08 vid 07:56